הצהרת לקוח – כרטיסי תדלוק בעלי תקרה חד פעמית

הלקוח מצהיר ומאשר:
  1. כי קרא והבין את התקנון ומסכים לו.
  2. האתר הינו בהפעלת "דלק"-חברת הדלק הישראלית בע"מ (להלן: "חברת דלק"), ונועד לספק מידע בלבד למחזיקי כרטיס דלק "קש פריפייד" וכרטיס "דלק קארד" כהגדרתם בתקנון.
  3. הלקוח מודע ומאשר, כי היתרה המוצגת באתר מבוססת על עסקות שהגיעו לידיעת "חברת דלק" עד למועד הסמוך לבדיקה, אולם ייתכן וישנן עסקאות שבוצעו לאחרונה ומחשבי החברה עדיין לא התעדכנו לגביהן, ולכן לא יופיעו באתר, ועל כן היתרה הקובעת היא זו הרשומה בספרי "חברת דלק".